| Venue | Lotte Hotel Seoul 

                   Address. 30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea Lotte Hotel Seoul 

                   Call. +82-2-771-1000

In front of Lotte Department Store

 • Local Line (Green) : 7017, 7021
 • Main Line (Blue) : 100, 143, 151, 152, 202, 261, 262, 405, 501, 701, 702A, 702B, 705
 • Main Line (Blue/Night) : N10, N30, N40
 • Broad Line (Red) : 9701


In front of Lotte Young Plaza 

 • Main Line (Blue) : 162, 163, 201, 506
 • Broad Line (Red) : 2500, 9701
 • Express Line : 9301
 • Main Line (Blue/Night) :  N15, N30


Opposite to Lotte Youg Plaza (Entrance of Myeong-Dong)

 • Local Line (Green) :  7017, 7021, 7022
 • Main Line (Blue) : 100, 103, 105, 143, 151, 152, 162, 163, 201, 202, 261, 262, 401, 406, 408, 500, 504, 701, 704
 • Main Line (Blue/Night) : N15, N30


In front of Kook-miin bank Myeong-Dong

 • Broad Line (Red) : 7900, 8800, 9401, 9401B, M4101, M4102, M4108, M5107, M5115, M5121
 • Express Line : 1005-1, 1150, 5000, 5005, 5007, 5500, 5500-1, 5500-2, 8100, 9000, 9001, 9003, 9007, 9300, 9301
 • Airport Line : 6001, 6015


In front of Lotte Hotel Seoul

 • Airport Line : 6701